Dovolená bez rizika - záloha jen 1 000 Kč za celý pobyt!


Rezervujte si svou dovolenou na Léto 2022 včas a s jistotou! V rámci současné chaotické situace v Evropě jsme pro Vás připravili individuální nabídku - při objednání libovolného pobytu zaplatíte pouze jednorázodovu zálohu ve výši 1 000 Kč za celý pobyt. V případě jeho zrušení více než 45 dní před nájezdem Vám nebudou účtováný žádné další stornopoplatky!

Pokud by před vaším odjezdem na dovolenou došlo k uzavření hranic a nemožnosti vycestovat z ČR, nebo uzavření hranic Chorvatska pro turisty, nabídneme vám bezplatnou změnu termínu pobytu na pozdější termín, nebo vrátíme peníze.

Využijte tak běžně zažitého komfortu rezervovat dovolenou s předstihem a možnosti vybrat si skvělé ubytování. Ty nejlepší nabídky jsou dostupné právě nyní. Naše garance se vztahuje automaticky ke každému zakoupenému pobytu.

Veškeré související dotazy vám rádi zodpovíme.

Váš team Agency InterCroatia

Garance vrácení peněz v případě onemocnění či karantény s COVID-19!

Pojištění na COVID-19 pro případ onemocnění a zrušení pobytu.

Pouze naši klienti si mohou sjednat připojištění COVID-19 za 26 Kč/osoba/den

Rezervujte si svůj pobyt bez obav o své finance. Naše připojištění na COVID-19 vám poskytne extra ochranu v případě onemocnění a umístění do karantény během pobytu, stejně jako v případě onemocnění a umístění do karantény ještě před jeho zahájením a vycestováním z ČR.

S naším připojištěním COVID-19 Vám kryjeme záda při následujících situacích:

Náklady na hospitalizaci s COVID-19.

Pokud v průběhu pobytu onemocníte nemocí COVID-19 a budete potřebovat hospitalizaci v nemocnici v místě pobytu.

Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény

Pokud onemocníte COVID-19 a bude vám nařízena karanténa, nebo v případě nařízení preventivní karantény místním orgánem.

Rozšíření pojištění stornovacích poplatků

Pokud kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu (podezření na COVID-19) nebude umožněno opustit ČR při cestě vlastním dopravním prostředkem.

Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě

Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, budou uhrazeny náklady na náhradní dopravu zpět do ČR.

Často kladené otázky

 • Můžu si připojištění COVID-19 sjednat samostatně?

  NE, připojištění lze sjednat pouze jako dodatek ke standardnímu cestovnímu pojištění s tarifem K7S (499 Kč/všechny osoby/pobyt).

 • Co když onemocním týden před zahájením pobytu?

  V případě onemocnění nemocí COVID-19 nahlásíte tuto skutečnost nám a postiteli.

  Po doložení potřebných dokumentů se na Vás vztahuje pojištění léčebných výloh z tarifu K7S.

 • Co když mi bude nařízena karanténa týden před zahájením pobytu?

  V případě nařízení karantény týden před zahájením pobytu místně příslušnou hygienickou stanicí oznamte tuto skutečnost nám a pojistiteli.

  Po doložení potřebných dokumentů se na Vás vztahuje pojištění stornovacích poplatků souvisejících s COVID-19.

 • Jaké jsou limity plnění?

  V případě onemocnění nemocí COVID-19 se na Vás vztahuje pojištění léčebných výloh z tarifu K7S (limit plnění 7 000 000 Kč) a zároveň se na Vás vztahuje pojištění stornovacích poplatků z tarifu K7S (pojistný limit 25 000 Kč/pobyt, spoluúčast 20%).

  V případě nařízení karantény místně příslušnou hygienickou stanicí se na Vás vztahuje připojištění na COVID-19 (tarif P), s limitem plnění 10 000 Kč za každou jednotlivou osobu, které byla karanténa nařízena.

 • Jak mám postupovat při nahlášení škodní události?

  Situaci s onemocněním na COVID-19 či související karanténou oznámíte nám a pojistiteli, který se s Vámi spojí napřímo.

   

Úpravy vstupu do Chorvatska od 1. července 2021:

Od 1. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platnýmEU digitální COVID certifikátem.
Výjimečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstupit do Chorvatska, pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek:
1.    Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
2.    Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
3.    Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
4.    Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
5.    Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
6.    Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 210 dnů
7.    Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19
8.    Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země

Výjimka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11,99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit, pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.


Cestující mají i nadále vyplnit epidemiologický formulář EnterCroatia https://entercroatia.mup.hr/ , který je dostupný i v české jazykové mutaci.

Děti do 12 let, pokud jsou v doprovodu rodiče nebo opatrovníka, mohou bez ničeho, pokud rodiče/opatrovníci mají digitální certifikát EU nebo negativní test nebo potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělaném COVID.

První dávka: (článek III.) lze vstoupit do HR s potvrzením o přijetí první dávky látek Moderna, Pfizer, Gamaleya v období mezi 22. a 42. dnem od přijetí této první dávky. V případě Astra Zeneca v období mezi 22. a 84. dnem. U jednodávkové vakcíny Janssen mezi 14. a 210. dnem.

Zdroj: Asociace cestovních kanceláří ČR https://www.ackcr.cz/