Časté dotazy

FAQ

Kudy do Chorvatska?

Při cestě ze všech míst České republiky doporučujeme cestovat přes Rakousko a Slovinsko, tyto trasy bývají nejkratší a časově nejrychlejší. Pro jednotlivá odjezdová místa jsme připravili vzorové varianty tras k nahlédnutí zde:

Při cestě na Dalmácii:

Praha - Brno - Vídeň - Graz - Maribor - Záhřeb - Zadar

Praha - České Budějovice - Linz - Graz - Maribor - Záhřeb - Zadar

Při cestě na Istrii:

Praha - České Budějovice - Linz - Salzburg - Villach - Ljubljana - Koper - Pula

Ostrava - Olomouc - Brno - Vídeň - Graz - Maribor - Ljubljana - Koper - Pula

Ceny dálničních známek Rakousko 2023

Doba Motocykly Do 3,5 t
10 denní 5,80 EUR 9,90 EUR
2 měsíční 14,50 EUR 29,00 EUR
Roční 38,20 EUR 96,40 EUR

 

Dálniční známku si můžete zakoupit online zde:

https://shop.asfinag.at/cs/

V Rakousku jsou dále zpoplatněny některé úseky extra, viz. přiložený obrázek:

Zdroj: maps.google.com

Ostatní mýto Rakousko (oficiální web):

https://www.asfinag.at/toll/route-and-digital-section-toll/route-rates/

Ceny dálničních známek Slovinsko 2023

Doba Motocykly Do 3,5 t a do 1,3 m nad první nápravou Do 3,5 t a přes 1,3 m nad první nápravou Nad 3,5 t
Týdenní 7,5 EUR 15 EUR 30 EUR mýtné
Měsíční - 30 EUR 60 EUR mýtné
6 měsíční 30 EUR - - mýtné
Roční 55 EUR 110 EUR 220 EUR mýtné

Pozor! - pokud jedete na 1 týden, týdenní známka ve Slovinsku nestačí, musíte si koupit měsíční.

 

Dálniční známku si můžete zakoupit online zde:

https://evinjeta.dars.si/cs

Chorvatsko mýtné

V Chorvatsku se platí mýtné dle kategorie vozidla a ujeté vzdálenosti. Ilustrativní cena průjezdu napříč celým Chorvatskem od Záhřebu po poslední výjezd z dálnice A1 u Ploče je pro osobní automobil do 3,5t bez přípojného vozidla 232 kun.

Přesnou kalkulaci mýtného najdete zde:
https://www.hac.hr/en/toll/toll-rates

Cestovní doklady do Chorvatska

Zvýšenou pozornost prosím věnujte cestovním dokladům a překontrolujte si před cestou zda máte všechny doklady v pořádku a připravené s sebou.

Do chorvatska musí být každá (zletilá i nezletilá) osoba vybavena:

 • Platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
 • Doporučujeme si sjednat cestovní pojištění.

Při cestě automobilem si překontrolujte zda máte:

 • Platné zákonné pojištění (zelená karta).
 • Technický průkaz od vozidla.
 • Platné řidičské oprávnění.
 • Doporučujeme si sjednat pojištění odtahu nepojízdného vozidla AutoCare viz. https://auto-care.cz/

Co to je vratná záloha / kauce.

Vratná záloha, neboli kauce, je jistina, kterou má pronajímatel objektu právo si při příjezdu od klientů vyžádat. Konkrétní výše kauce je stanovena pronajímatelem a je uvedena v poznámce u objektu.
Kauce je vratná. Na konci pobytu pronajímatel překontroluje stav objektu a jeho vybavení a pokud bude vše v pořádku, bude Vám kauce vrácena v plné výši, anebo její zůstatek po odečtení nákladů hrazených na místě individuálně dle daného objektu (viz. poznámka daného objektu). Pokud v poznámce příslušného objektu není uvedena informace o kauci, pronajímatel kauci na místě nevyžaduje.

Jak pronájem apartmánu funguje?

Při pronájmu apartmánu, se jedná o tzv. prostý pronájem, někdy se také používá slovo „holopronájem“. Dle zákona se tak jedná o pronájem bez poskytování jiných než základních služeb (základními službami je např. dodávka elektrické energie, vody, plynu, apod.).

Mezi základní služby nepatří vybavení objektu pochutinami, potravinami a přísadami pro vaření. Naopak ale součástí vybavení je kuchyňské vybavení a nástroje pro základní vaření a stolování.

Objekty jsou obecně vybaveny dle vkusu a finančních možností jednotlivých pronajímatelů.

Průběh pronájmu je ve zkratce následující (podrobné informace jsou v našich VOP):

Klienti si objednají apartmán a emailem obdrží platební pokyny a po úhradě celkové částky za ubytování taktéž emailem obdrží ubytovací poukaz (voucher, pozor - samotný voucher je k emailu přiložen jako pdf příloha). Ve voucheru je uvedena adresa objektu, telefonní kontakt na pronajímatele, GPS souřadnice, mapka, případně základní popis cesty a ubytovací pokyny (doba příjezdu, odjezdu, ad.). Klienti si voucher vytisknou, podepíší a předloží jej při příjezdu pronajímateli. Voucher je univerzální dokument, který klienty opravňuje k čerpání zaplacené služby. Zaslání voucheru poštou je na vyžádání, nebojte se o něj zažádat.

Pronajímatel při příjezdu klienty seznámí s objektem a jeho vybavením, případně si vybere vratnou kauci a předá klientům klíče.

Při ukončení pobytu si pronajímatel překontroluje stav objektu a jeho vybavení a vrácení kauce - buď v plné výši nebo jejího zůstatku po odečtení nákladů hrazených na místě individuálně dle daného objektu. Klienti vrací pronajímateli klíče a odjíždí.

Naši stálí klienti mohou v poznámce své objednávky zažádat o zákaznickou slevu.

Jak za ubytování zaplatíme?

Prvním krokem je vždy vyplnění objednávky přes naše webové stránky. Po zpracování objednávky zasíláme emailem (na vyžádání i poštou) platební pokyny, kde naleznete veškeré potřebné údaje pro provedení platby, tedy částku, číslo účtu, variabilní symbol a datum splatnosti. Prosíme, při platbě vždy uvádějte Váš variabilní symbol (stejný jako číslo objednávky), abychom mohli Vaši platbu správně přiřadit.

Jako naši klienti máte několik možností, jak ubytování uhradit. Kromě standardního převodu z bankovního účtu můžete využít platbu platební kartou, složenkou nebo platbu v hotovosti na naší pobočce v Českých Budějovicích na adrese Lannova 10, 370 01 České Budějovice. Dále v textu najdete informace o fakturaci na zaměstnavatele, využití možnosti úhrady poukázkami nebo přes Benefity.

Platba za ubytování se hradí celá předem. Záloha je splatná do 48 hodin od zaslání platebních pokynů (výši zálohy je samozřejmě možné po dohodě upravit dle potřeby, je s námi také možné domluvit i individuální lhůtu pro zaslání zálohy nebo tzv. splátkový kalendář, tedy rozdělení celkové částky na více záloh).

Doplatek je splatný 45 kalendářních dnů před začátkem pobytu.

Fakturace na zaměstnavatele je řešena zcela individuálně a lhůty pro úhradu zálohy či doplatku jsou stanoveny po vzájemné dohodě. To samé platí i pro platbu pomocí platebních poukázek, jelikož se do naší provozovny zasílají poštou (více informací viz. článek 3.2.).

Protože by pobyty měly být uhrazeny v celkové výši 45 kalendářních dnů před začátkem pobytu, tak všechny objednávky učiněné v době kratší než 45 kalendářních dnů před datem nástupu jsou splatné celé najednou. I v takovém případě je ale samozřejmě možné se s námi domluvit individuálně - neváhejte nás kontaktovat.

Pokud máte možnost čerpat příspěvek od svého zaměstnavatele, rádi pro Vás a Vašeho zaměstnavatele vystavíme potřebnou fakturu. Ve Vaší objednávce, prosíme, zaškrtněte políčko „příspěvek zaměstnavatele“ a my Vám zašleme tzv. informační email. Pokud se o možnosti čerpání příspěvku dozvíte až po odeslání objednávky, nebo až ve chvíli, kdy máte uhrazenu zálohu či celý pobyt, neváhejte nás kontaktovat. I takto zpětně lze příspěvek uplatnit (nejpozději však před termínem nástupu na pobyt).

Příspěvek zaměstnavatele lze řešit několika způsoby:

Vystavením faktury přímo na zaměstnavatele - k vystavení takové faktury potřebujeme:

 • přesnou fakturační adresu zaměstnavatele
 • IČ, DIČ (pokud jej má zaměstnavatel přiděleno)
 • částku fakturovanou zaměstnavateli
 • doručovací adresu pro fakturu (kam a jak chcete fakturu zaslat)
 • jméno a datum narození zaměstnance (žadatele o příspěvek)

Pokud Váš zaměstnavatel trvá na specifickém znění textu na faktuře, je potřeba nám toto také sdělit - vždy se snažíme našim klientům vyjít co nejvíc vstříc.

Vaše podniková účetní Vám jistě ráda sdělí, jaké údaje Váš zaměstnavatel na faktuře požaduje (každý zaměstnavatel má své individuální požadavky).
Pokud po proplacení faktury klient zájezd/pobyt zruší, vracíme peníze zaměstnavateli!
Případné storno poplatky hradí zaměstnanec sám.

Pomocí platebních poukázek (šeků):

 • akceptujeme šeky společnosti LE CHEQUE DÉJEUNER r. o. - ŠEK DOVOLENÁ, UNIŠEK+ a Dárkové kupony Cadhoc
 • akceptujeme šeky společnosti EDENRED - Ticket Multi, Ticket Holiday a Ticket Compliments dárkový
 • akceptujeme šeky společnosti SODEXO - Dárkový Pass, Bonus Pass, Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Cafeteria/ePass

Hodnota uplatněných poukázek je omezena na 5 000,- Kč za pobyt při ceně pobytu nad 10 000,- Kč, nebo na 2 500,- Kč za pobyt při ceně pobytu do 10 000,- Kč, maximálně však vždy do 50% celkové hodnoty 1 pobytu) nebo tzv. přes Benefity.

Poukázky (šeky), prosíme, zasílejte jako cenné psaní (více informací na České poště) na naši korespondenční adresu Agency InterCroatia s. r. o., Lannova třída 10, 370 01 České Budějovice - na obálku, prosíme, nepište jako adresáta jméno konkrétního zaměstnance - doručení zásilky se pak zbytečně prodlužuje, do obálky vložte jednoduchý průvodní dopis s Vaším jménem, kódem objektu a číslem Vaší objednávky.

Úhradou prostřednictvím systému:
Benefity a. s. (www.benefity.cz, tel. 840 236 236)
Benefit Management s. r. o. (www.benefit-plus.eu, tel. 225 377 777)
do těchto aplikací se můžete přihlásit pomocí Vaší benefitové karty, v systému pak zadáte objednávku / požadavek / autorizaci na částku, na kterou máte od svého zaměstnavatele nárok.

Benefity nám pak Vaši objednávku zašlou a následně proplatí.

I v tomto případě platí, že prvním krokem je vždy vyplnění objednávky přes naše webové stránky!

Mohu za pobyt zaplatit poukázkami nebo přes Benefity?

Ano, pobyt nebo jeho část můžete uhradit i pomocí poukázek (hodnota uplatněných poukázek je omezena na 5 000,- Kč za pobyt při ceně pobytu nad 10 000,- Kč, nebo na 2 500,- Kč za pobyt při ceně pobytu do 10 000,- Kč, maximálně však vždy do 50% celkové hodnoty 1 pobytu) nebo tzv. přes Benefity.

Pokud tuto možnost chcete využít, tak ve Vaší objednávce, prosíme, zaškrtněte políčko „příspěvek zaměstnavatele“ a my Vám zašleme tzv. informační email. Pokud si na možnost uplatnění poukázek nebo Benefitů vzpomenete až po odeslání objednávky, nebo až ve chvíli, kdy máte uhrazenu zálohu či celý pobyt, neváhejte nás kontaktovat. I takto zpětně lze poukázky nebo Benefity uplatnit (nejpozději však před termínem nástupu na pobyt).

Poukázky (šeky), prosíme, zasílejte jako cenné psaní (více informací na České poště) na naši korespondenční adresu Agency InterCroatia s. r. o., Lannova třída 10, 370 01 České Budějovice. Na obálku, prosíme, nepište jako adresáta jméno konkrétního zaměstnance - doručení zásilky se pak zbytečně prodlužuje. Do obálky vložte jednoduchý průvodní dopis s Vaším jménem, kódem objektu a číslem Vaší objednávky.

Akceptujeme tyto typy poukázek (šeků):

 • společnost LE CHEQUE DÉJEUNER r. o. - ŠEK DOVOLENÁ, UNIŠEK+ a Dárkové kupony Cadhoc
 • společnost EDENRED - Ticket Multi, Ticket Holiday a Ticket Compliments dárkový
 • společnost SODEXO - Dárkový Pass, Bonus Pass, Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Cafeteria/ePass

Spolupracujeme s těmito Benefity:

 • Benefity a. s. (www.benefity.cz, tel. 840 236 236)
 • Benefit Management s. r. o. (www.benefit-plus.eu, tel. 225 377 777)
 • do těchto aplikací se můžete přihlásit pomocí Vaší benefitové karty, v systému pak zadáte objednávku / požadavek / autorizaci na částku, na kterou máte od svého zaměstnavatele nárok
 • benefity nám pak Vaši objednávku zašlou a následně proplatí
 • i v tomto případě platí, že prvním krokem je vždy vyplnění objednávky přes naše webové stránky.

Kdy a jak dostanu voucher, neboli poukaz k pobytu?

Voucher, neboli poukaz k pobytu, obdržíte po úhradě celkové částky za pobyt.

Voucher zasíláme emailem na emailovou adresu zadanou ve Vaší objednávce. Prosíme, kontrolujte také Vaši složku se spamem, nevyžádanou či hromadnou poštou.

Pokud si přejete voucher zaslat poštou, je to možné na vyžádání, tak nás o Vašem požadavku informujte např. jeho uvedením do poznámky v objednávce.

Pozor, voucher jako takový je k průvodnímu emailu připojen jako pdf příloha. Ve voucheru je uvedena adresa objektu, telefonní kontakt na pronajímatele, GPS souřadnice, mapka, případně základní popis cesty a ubytovací pokyny (doba příjezdu, odjezdu, ad.).

Voucher si, prosíme, vytiskněte, podepište jej a při příjezdu jej předložte pronajímateli. Voucher slouží jako doklad k čerpání vámi zaplacené služby.

Co mám dělat, pokud příspěvek zaměstnavatele mohu čerpat nejdříve v lednu nového roku, ale pobyt si chci objednat už dřív?

Pokud máte možnost čerpat příspěvek zaměstnavatele, ale budete na něj mít nárok až v novém roce (tedy nejdříve v lednu nového roku), je samozřejmě možné pobyt objednat i dříve. Některé naše objekty mívají letní termíny opravdu velice rychle rozebrány a včasná rezervace je vhodná. Jak tedy postupovat?

Prvním krokem je vždy vyplnění objednávky přes naše webové stránky. Ve Vaší objednávce, prosíme, zaškrtněte políčko „příspěvek zaměstnavatele“ a do poznámky napište, že jej budete moci čerpat až v lednu (případně ještě déle).

Pokud příspěvek Vašeho zaměstnavatele nepokryje celou platbu za pobyt, pak po domluvě s fakturačním oddělením (dle výše Vašeho příspěvku) uhradíte standardně zálohu a příspěvek bude sloužit jako druhá záloha nebo bude použit na úhradu doplatku.

Pokud příspěvek Vašeho zaměstnavatele pokryje celou platbu za pobyt, pak je situace odlišná. Protože k provedení závazné rezervace je vždy třeba uhradit zálohu, bude nutné zaslat alespoň nějakou částku. Obecně v takových případech navrhujeme zaslat zálohu 2 000,- Kč na pobyt. K Vaší konkrétní objednávce Vám naše fakturační oddělení samozřejmě poskytne potřebné informace a vždy se tedy, prosíme, řiďte pokyny, které od nás k Vaší objednávce obdržíte. Zálohu, kterou nám zašlete, Vám po úhradě příspěvku zaměstnavatele tzv. vydobropisujeme, tedy vrátíme.

Dočetli jsme se, že závěrečný úklid objektu si provedou hosté sami. Co to znamená?

To, že závěrečný úklid objektu si provedou hosté sami, znamená, že klienti provedou na konci pobytu základní úklid, tzn.: umyjí po sobě použité nádobí, vynesou odpadky, ustelou postele, vyprázdní lednici (aby v ní nic nezbylo, protože následující klienti mají vlastní potraviny), umyjí po sobě toaletu, zametou podlahu (např. v chodbě), apod. Pronajímatelé poté do objektu přicházejí, objekt přebírají od klientů zpět a sami jej připraví na pobyt dalších klientů.

Ve většině objektů (pokud není v popise objektu uvedeno jinak) se neplatí žádný speciální poplatek za úklid a úklid objektu si provede pronajímatel sám.
Objekty jsou obecně vybaveny dle možností jednotlivých pronajímatelů. To se týká i vybavenosti čistícími prostředky a pomůckami (Jar, čistič WC, vysavač, apod.). Informace o vybavenosti těmito prostředky Vám podá pronajímatel objektu na místě.

Jak je to v apartmánu s ručníky, utěrkami a povlečením?

Při pronájmu apartmánu se jedná o tzv. prostý pronájem, někdy se také používá slovo „holopronájem“. Dle zákona se tak jedná o pronájem bez poskytování jiných než základních služeb (základními službami je např. dodávka elektrické energie, vody, plynu, apod.).

Mezi základní služby nepatří poskytnutí ložního prádla, ručníků a utěrek, proto je v našich VOP uvedeno, že si klienti mají vozit vlastní. U některých objektů je přímo v textu uvedeno, že je povlečení (ručníky nebo i utěrky) k dispozici, v takovém případě si samozřejmě vlastní vozit nemusíte.

Je kuchyně vybavena? Pokud ano, tak jak?

Při pronájmu apartmánu se jedná o tzv. prostý pronájem, někdy se také používá slovo „holopronájem“. Dle zákona se tak jedná o pronájem bez poskytování jiných než základních služeb (základními službami je např. dodávka elektrické energie, vody, plynu, apod.).

Mezi základní služby nepatří vybavení objektu pochutinami, potravinami a přísadami pro vaření. Naopak ale součástí vybavení je kuchyňské vybavení a nástroje pro základní vaření a stolování.
Objekty jsou obecně vybaveny dle vkusu a finančních možností jednotlivých pronajímatelů. Informace o vybavenosti zjistíte v popisu u každého nabízeného apartmánu.

Najdu v objektu nějaké čistící prostředky a vybavení na úklid?

Při pronájmu apartmánu nebo vily se jedná o tzv. prostý pronájem, někdy se také používá slovo „holopronájem“. Dle zákona se tak jedná o pronájem bez poskytování jiných než základních služeb (základními službami je např. dodávka elektrické energie, vody, plynu, apod.).

Mezi základní služby obecně nepatří vybavení objektu čistícími prostředky nebo pomůckami. Jelikož je ale pronajímatelé sami potřebují pro úklid objektu, většinou tak bývají k dispozici.

I zde platí, že objekty jsou obecně vybaveny dle možností jednotlivých pronajímatelů. A to se týká i vybavenosti čistícími prostředky a pomůckami (Jar, čistič WC, vysavač, apod.). Informace o vybavenosti Vám podá pronajímatel objektu na místě.

Kdy je nástup a do kdy musíme objekt v den odjezdu opustit?

Na objekt se nastupuje v nástupní den mezi 12 a 16 hodinou, pokud není v pokynech k ubytování uvedeno jinak.

Odjezd je do 10 hodin v odjezdní den (odjezd je standardně mezi 8 a 10 hodinou), pokud není v pokynech k ubytování uvedeno jinak.

V případě, že potřebujete domluvit speciální příjezd / odjezd, obraťte se na nás, případně, pokud již máte voucher, můžete kontaktovat přímo pronajímatele objektu a domluvit se s nimi.

V popise je uvedeno, že je povolen jen jeden pes. My ale máme dva - můžeme si je také vzít?

Obecně je (i dle našich VOP) na objektu povolen jeden pejsek, resp. jedno domácí zvíře. Více pejsků je na dotaz, pokud není uvedeno v popise objektu jinak. Vzhledem k tomu, že většina našich klientů má více domácích zvířátek, nejčastěji více pejsků, tak je samozřejmě možné na většině našich objektů se dvěma mazlíčky pobývat.

Nejjednodušší je se vždy zeptat - buď přímo v rezervačním formuláři daného objektu zanechte poznámku, že máte dva pejsky (prosíme, uvádějte vždy rasu) a my Vás budeme následně informovat, zda je možné Vaší objednávce vyhovět, nebo nás kontaktujte předem - telefonicky, přes chat, emailem, pomocí online poptávky (pokud máte vybrán konkrétní objekt, prosíme, uveďte kód objektu) nebo jinak.

Dle našich VOP se za každého pejska hradí poplatek dle ceníku daného apartmánu. Tento poplatek zpravidla vybírají pronajímatelé na místě, pokud není v textu uvedeno jinak.

V popise je uvedeno, že je povolen jeden pes. My ale máme jiné zvíře. Jak postupovat?

Nejlepší je vždy vznést dotaz, protože většina našich pronajímatelů je dnes již dostatečně flexibilní, aby na svém objektu uvítali i jiné zvířátko, než je pejsek. Dotaz můžete vznést přímo v rezervačním formuláři daného objektu vypsáním poznámky, že máte jiné zvířátko (prosíme, uveďte druh) a my Vás budeme následně informovat, zda je možné Vaší objednávce vyhovět, nebo nás kontaktujte předem - telefonicky, přes chat, emailem, pomocí online poptávky (pokud máte vybrán konkrétní objekt, prosíme, uveďte kód objektu) nebo jinak.

Bohužel se někdy stane, že z důvodu alergie rodinných příslušníků pronajímatelé nemohou na objektu uvítat kočičí mazlíčky. V takovém případě Vám rádi pomůžeme najít vhodné ubytování. Věříme, že společné řešení lze najít vždy.

Dle našich VOP se za každého pejska hradí poplatek dle ceníku daného apartmánu. Tento poplatek zpravidla vybírají pronajímatelé na místě, pokud není v textu uvedeno jinak. U ostatních domácích mazlíčků je úhrada poplatku vždy individuální dle konkrétního majitele daného objektu - někteří jej vybírají v plné výši, někteří jej sníží a jiní nevybírají vůbec. Pokud je pro Vás tato informace rozhodující, samozřejmě ji pro Vás na vyžádání rádi zjistíme.

Objekt je vhodný pro (např.) 8 osob. Je možné vzít nějaké děti navíc? Miminka přece nemají ani nárok na lůžko…

V našich popisech je uveden vždy maximální povolený počet osob, a to včetně miminek. Pronajímatelé stanovují maximální počet osob vždy na základě vlastních zkušeností s dostatkem vody (kapacita bojleru), místem v objektu, s kapacitou produkovaného odpadu, apod.

Někdy je samozřejmě možné na základě individuálního dotazu povolit třeba jedno miminko/dítě navíc, ale konečné slovo je vždy na pronajímatelích daného objektu. Pronajímatelé sami stanovují, zda budou schopni při pobytu více osob zajistit lůžko navíc, nebo zda si klienti musí spaní zajistit sami (spacák, nafukovací přistýlka, více dětí na jedné posteli, dětská postýlka, apod.). To, zda budou pronajímatelé chtít za dítě navíc „něco“ doplatit, je na nich. V všech případech je třeba jejich rozhodnutí respektovat.

Obecně lze říci, že více dětí nebo osob navíc není většinou na objektech povoleno. Doporučujeme proto vždy vybírat objekt podle skutečného počtu osob a uvedené kapacity objektů.

V každém případě jsme Vám k dispozici a pokud potřebujete s čímkoliv pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Zaplatili jsme zálohu / doplatek, ale zatím nám nepřišlo žádné potvrzení / voucher. Co máme dělat?

Nejčastější příčinou je fakt, že emailová zpráva (veškerá potvrzení zasíláme emailem) byla přesunuta do složky spam (nevyžádaná pošta) nebo hromadná pošta. Pokud zprávu nenajdete ani v těchto složkách, prosíme, kontaktujte nás. Rádi Vám potvrzení / voucher přepošleme. Na vyžádání vše zasíláme také poštou.

Někdy, když naši klienti uvedou jako kontaktní emailovou adresu pracovní email, dochází provozovatelem (nebo samotnou firmou) rovnou k mazání „podezřelých“ zpráv (např. těch, které mají přílohu pdf, apod.). Pak žádáme naše klienty, aby uvedli jiný, nepracovní email, kam můžeme potvrzení přeposlat.

Někdy se také stává, že k nám zaslaná platba dorazí bez variabilního symbolu, bez uvedení jména odesílatele, v neodpovídající výši, apod. V takovém případě nelze platbu rozklíčovat a správně přiřadit. Proto samozřejmě nemůžeme ani zaslat potvrzení o přijaté záloze nebo doplatku. Naše fakturační oddělení se snaží platbu rozpoznat a jejího odesílatele oslovit. Pokud to ale není možné, platbu odesíláme po určité době zpět. Do té doby má odesílatel čas se ozvat a platbu identifikovat. Platba je pak přiřazena k objednávce a všechna potvrzení jsou odeslána. Prosíme, i z tohoto důvodu vždy pečlivě u každé platby uvádějte variabilní symbol.

Rádi bychom Vás také upozornili, že samotné zpracování platby nějakou dobu trvá. Proto prosíme, dodržujte data splatnosti. Pokud datum splatnosti potřebujete prodloužit, kontaktujte nás. Pokud jste platbu odeslali a do max. 3 pracovních dnů Vám od nás žádná zpráva nepřišla, doporučujeme kontaktovat naše fakturační oddělení.

Co je to místní poplatek z ubytovacích kapacit?

Místní poplatek z ubytovacích kapacit je tzv. turistický poplatek, který vybírá daná obec za každého turistu. Poplatek stanovuje sama obec na základě místní vyhlášky. Některé obce poplatek nevybírají, některé jej vybírají pouze za dospělé turisty, některé i za seniory a děti. Vždy záleží na konkrétní obci.

Protože se vyhláška obce může měnit každý rok, stejně tak jako se mohou měnit pravidla ve vybírání poplatků, neuvádíme v našich propozicích konkrétní částky, jen upozorňujeme naše klienty na to, zda je součástí platby za ubytování tato turistická taxa, či není.

Poplatek, pokud je obcí vyžadován, vždy vybírají pronajímatelé objektu na místě dle skutečného počtu osob a počtu dnů.

Pokud chcete znát výši tohoto poplatku, kontaktuje nás a my ji pro Vás rádi zjistíme.

Potřebujeme změnit datum pobytu nebo vybraný objekt. Co máme dělat?

Pokud zatím nemáte uhrazenu zálohu / platbu za objekt, pak si jednoduše vyplňte novou objednávku na Vámi požadovaný nový termín nebo objekt a do poznámky nové objednávky napište, že tu svou původní rušíte. Případně nás samozřejmě můžete kontaktovat písemně (emailem nebo faxem) - v požadavku uveďte, kterou objednávku rušíte a o který nový termín / objekt (v kterém termínu) máte zájem. My Váš požadavek v nejbližší pracovní den zpracujeme, pokud bude vše v pořádku, tak potvrdíme a zašleme Vám nové podklady.

Pokud již máte uhrazenu zálohu nebo celou platbu za pobyt, pak je postup trochu odlišný. Změnu samozřejmě lze provést, ale platí zde pravidlo, že změny je možné provádět maximálně 2 měsíce (56 kalendářních dnů) před začátkem pobytu. Za každou změnu objektu či termínu se hradí administrativní poplatek ve výši 500,- Kč.

V případě, že tedy již máte zálohu nebo doplatek uhrazen a chcete provést změnu objektu či termínu, prosíme, kontaktujte nás - písemně (emailem nebo faxem) a ve svém požadavku uveďte, který nový termín / objekt (v kterém termínu) si přejete rezervovat. My Váš požadavek zpracujeme a pokud bude vše v pořádku, tak Vaši rezervaci změníme, k nové ceně započteme poplatek za změnu a uhrazené finanční prostředky převedeme na Vaši novou rezervaci. Pokud je nová cena (po započtení poplatku za změnu) menší, než cena původní, vyžádáme si od Vás číslo účtu, kam máme přeplatek vrátit. Také Vám zašleme nový voucher a potvrzení o úhradě doplatku. Pokud je ale nová cena (po započtení poplatku za změnu) vyšší, než cena původní, zašleme Vám platební pokyn k úhradě zbývající částky a po jejím uhrazení Vám zašleme nový voucher a potvrzení o úhradě doplatku.